Důvěra žádá od Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí přes 32 tisíc eur

- Komerční sdělení -brilantní

Soukromá pojišťovna rovněž žádá omluvu za poškození pověsti.

Soukromá zdravotní pojišťovna Důvěra žádá od Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí náhradu nemajetkové újmy ve výši 32.300 eur a omluvu za poškození pověsti.

„Újma 32.300 eur měla být Důvěře způsobena údajným neoprávněným zásahem do její dobré pověsti tím, že úřad zveřejnil podle názoru Důvěry nepravdivá a difamační tvrzení,“ přiblížil úřad. Týkat se mají zejména problematiky ocenění a zaúčtování pojistného kmene.

Předsedkyně úřadu Renáta Bláhová na setkání zástupcem Důvěry odprezentovala stanovisko úřadu k vybraným otázkám, které se týkají namítaných výroků v žádosti.

„Úřad má pochybnosti, zda byl postup Důvěry v souvislosti s oceňováním pojistného kmene správný. Z tohoto důvodu na to úřad poukázal i ve zprávě o činnosti a v tiskové zprávě,“ uvedla. Opětovně také jménem úřadu apelovala na vedení Důvěry, aby přehodnotilo přístup k účtování pojistného kmene.

„Na setkání ještě nedošlo k uzavření předběžného projednání nároku uplatněného žádostí ve smyslu zákona o odpovědnosti státu. K tomu dojde až písemným vyjádřením úřadu v zákonné lhůtě,“ ozřejmil úřad.

Dodal, že má v případě zdravotních pojišťoven plnit úlohu nezávislého regulátora a bude i nadále zodpovědně vykonávat všechny své pravomoci.

Důvěra již v květnu avizovala právní kroky vůči úřadu, přičemž mluvila o šikaně a možném nezákonném postupu. Úřad tvrzení pojišťovny odmítl. Ve zmíněné zprávě o činnosti za loňský rok upozornil, že i díky sporným účetním operacím dosáhla v letech 2010 až 2020 čistého zisku po zdanění ve výši 700 milionů eur.

Tvrdí také, že zdravotní pojišťovna má nadhodnocený pojistný kmen. Důvěra argumentuje, že správnost jejího postupu v případě ohodnocení pojistného kmene v minulosti opakovaně potvrdily zprávy auditorů, posudky znalců i orgány finanční správy.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora